• Cengiz Kocatoros Sk. No:30 D:1 Bostanlı/IZMIR
 Gecikmiş konuşmanın desteklenmesi:
Çocuklar yapacakları etkinlikleri bütün olarak gördüklerinde; .
▪️ Başladığı ilk aktiviteden sonraki aktiviteye geçebilme ve organize olma becerisi kazanır. .
▪️ Başlama ve bitirmede otokontrolü kendisi sağlar. .
▪️ Tahmin edilebilir yaşantılarda stres azalır. .
▪️ Öğrenme artar. .
▪️ Olay örgüsünü anlatırken dil gelişiminde önce - sonra kavramlarının kullanımı arttırır ve yerleştirir. .
▪️Bitirmesi hedeflenen araç kadar cümle kurarak arka arkaya anlatım becerisini geliştirir. .