• Cengiz Kocatoros Sk. No:30 D:1 Bostanlı/IZMIR
 Çocuklar İçin Felsefe Atölyesi; .
▪️Neden – sonuç ilişkisi kurabilmeyi sağlar. .
▪️Dili etkili kullanma becerisini geliştirir. .
▪️Bağlantılı Düşünme becerisini geliştirir. .
▪️Özgüven gelişimini destekler. .
▪️Farkındalığı artırır. .
▪️Farklı açılardan bakabilmeyi öğretir. .
▪️Kendini ifade edebilme becerisini geliştirir. .
Tüm bunların yanı sıra Çocuklar İçin Felsefe'nin tüm derslerdeki başarıyı arttırdığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Kaynak: http://m.t24.com.tr/haber/felsefe-diger-derslerdeki-basariyi-da-arttiyor,302487 .