Çocukluklarda gelişim bozuklukları ve gelişim takibi ( Disleksi – DEHB – Gecikmiş konuşma – Kekemelik )

DEHB denildiğinde nörogelişimsel ve nörodavranışsal bir bozukluktan bahsedilebilir.

DEHB’nin 3 farklı belirti grubu vardır. Bunlar dikkat eksikliği, dürtüsellik ve hiperaktivitedir. Kimi hastalarda dikkat eksikliği belirtileri aktiftir, kimilerinde hiperaktivite belirtileri gözlenir kimilerinde ise hem dürtüsellik hem de hiperaktivite belirtileri olduğu karma DEHB tipidir. DEHB de dürtüsellik ve hiperaktivitenin teşhisi dikkat eksikliğinin teşhisine göre daha kolay olabilmektedir. Dürtüsellik ve hiperaktivite birbiriyle paralel giden belirtilerdir. Dürtüsellik ve hiperaktivite belirtileri yaşla azalabilirken dikkat eksikliği zıt şekilde azalma göstermeyebilir.
DEHB’nin 3 farklı tipte belirtilerinin olduğu bilinmektedir.

DEHB’nin dikkat eksikliği tipi belirtileri;


Odaklanmakta zorluk çekmek

Dikkatini sürdürememek

Göz teması kurmamak

Aynı faaliyette uzun süre devam edememek

Çabuk sıkılmak

Detayları gözden kaçırmak

Unutkanlık

Karşısındakini dinlemekte güçlük çekmek

Özel eşyaları ve emanetleri kaybetmek

Basit yönergeleri akılda tutamamak

Sık hata yapmak

DEHB’nin hiperaktivite tipi belirtileri;

Fazla hareketlilik

Yerinde duramamak

Otururken bile eller ve ayakları sürekli hareket ettirmek

Hızlı konuşmak

Kelimeleri hatalı söylemek ve cümleleri birbirine bağlayamamak

Dinlemekte zorluk çekmek

Karşısındakinin sözünü kesmek

DEHB’nin dürtüsellik tipi belirtileri;

İsteklerin hemen karşılanmasını istemek, dayatmak

Sabırsız olmak

Düşünmeden hareket etmek

Aceleci davranmak

Sıra bekleyememek Tepkileri kontrol edememek

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ
DİSLEKSİ- DİSCALCULİ – DİSGRAFİ
Öğrenme güçlüğü
 beynin bazı fonksiyonlarındaki aksamayı gösterir ama bir hastalık değildir. Özel ve farklı bir durum olarak değerlendirilmesi gerekir.

Öğrenme güçlüğü genellikle aşağıdaki belirtilerle kendini göstermektedir.

 • Konuşma ve telaffuzda gecikme,
 • Bir şeyi isimlendirirken sözcük bulmada zorluk,
 • Yaşından daha az sözcük dağarcığına sahip olma,
 • Yüklemlerde yani temel kelimelerde zorlanıyorsa( gitmek, vermek, almak vb)
 • Hecelerin yerlerini değiştiriyorsa
 • Dinleme ve izlemede güçlük,
 • Ses-harf arasındaki ilişkiyi öğrenmede güçlük,
 • İki anlamlı ( Kafiyeli ) sözcükleri anlamada güçlük,
 • Renkleri, sayıları ve harfleri öğrenmede güçlük,
 • Derslerde özellikle geometrik şekilleri çizmede zorluk yaşıyorsa,
 • Dikkat ve odaklanma sorunları yaşıyorsa,
 • Yön bulmada zorluk ve yönleri karıştırma,
 • Günlük işlerini izlemede ve yapmada zorluk,
 • Arkadaşlarıyla ilişki kurmakta ve sürdürmekte zorluk,
 • Zaman ve mekan sorunları yaşanıyorsa,
 • El tercihi net olarak gerçekleşmemişse, Yazı yazarken el tercihi hala netleşmediyse,
 • Yazı yazarken kalemi tutmada hatalı tutma varsa,
 • Koordinasyon gerektiren oyunlarda zorluk( Bisiklet sürmek, topu takip etmek vb)
 • Plan yapmakta güçlük çekiyorsa, Planlamada zorluk yaşama,
 • Her konuda düşünmeden harekete geçme,
 • Sık sık sakarlık ve kaza yaşıyorsa,

Çocuğunuzda yukarıda yer alan belirtiler varsa bir uzmandan destek almanız gerekmektedir. Bu belirtiler çocuğunuzda öğrenme güçlüğü olduğunun göstergesi olabilir.


GECİKMİŞ KONUŞMA
Gecikmiş konuşması olan çocukların :

● Kısıtlı sözcük dağarcıkları vardır. Ya hiç konuşmazlar ya da zor anlaşılan birkaç sözcük kullanabilirler.

● Yutma, çiğneme, salya akıtma sorunları olabilir.

● Düşünce ve isteklerini anlatmada zorlanabilirler.

● Jest, mimik, işaret kullanmaya yönelebilirler.

● İletişim kurmaya karşı isteksiz davranabilirler.

● Çevrelerindeki seslere, konuşmalara ilgisiz davranabilir, dinlemez görünebilirler.

● Anlaşılmaz sesler çıkarabilirler.

● Çevreleriyle ve girdikleri yeni ortamlarda uyum güçlükleri gözlenebilir.

● Yalnız kalmayı tercih edebilirler.

● İsteklerini, düşüncelerini dile getirirken hoş olmayan (vurma, çarpma, ağlama, bağırma gibi) tepkilerde bulunabilirler.

● Dikkat süreleri kısa ve dağınık olabilir.

● Kavramları geç ve uzun zamanda öğrenebilirler.

● Bellekleri zayıf olabilir.

● Öğrendikleri bilgileri transfer ödemeyebilirler.


ARTİKLASYON – SESLETİM BOZUKLUĞU
Artikulasyon sorunu olan kişi, sesleri, heceleri ya da kelimeleri yanlış üretir; dinleyenler ne söylendiğini anlayamaz ya da kelimenin anlamından çok, ne söylendiğini anlamak için daha fazla dikkat harcarlar.

KEKEMELİK
Konuşmanın doğal akışının bir biçimde kesintiye uğraması ya da konuşmanın akıcılığında gözlenen istemsiz aksaklıklar olarak tanımlanabilir. Kişinin konuşurken sesleri uzatması, kimi sesleri üretirken zorluk çekmesi, bir sesi ya da heceyi tekrarlaması biçiminde gözlenen, akıcılık bozukluklarıdır.

Phone: 0505 644 49 37
Bostanlı, Karşıyaka/İzmir
Cengiz Kocatoros Sokağı No:30 D:1, 35590