Düşünce becerilerini geliştirme atölyesi

 Düşünmek, insanın evrene hükmetmesini sağlayan bir farklılık, hayatı kavramaya yarayan bir araçtır. Düşünme Becerileri Atölyesi ile çocuklarımız var olan potansiyellerini doğru kullanmayı öğrenirler. Düşünme Becerileri, çocuklarımızda sıra dışı düşünme, sorgulama, olaylara farklı açılardan bakabilme, analojik düşünme, analiz, sentez gibi basamakların öğretilmesini sağlayan etkinliklerden oluşan bir atölye çalışmasıdır. Düşünme Becerileri, öğrencilerde creative düşünmenin boyutları olan özgünlük, akıcılık, zenginlik ve esneklik gibi basamakların geliştirilmesiyle oluşur.

Phone: 0505 644 49 37
Bostanlı, Karşıyaka/İzmir
Cengiz Kocatoros Sokağı No:30 D:1, 35590