Konuşmanın geciktiği durumlarda çocuklarımızda çocuklarda neler gözlenebilir

● Kısıtlı sözcük dağarcıkları vardır. Ya hiç konuşmazlar ya da zor anlaşılan birkaç sözcük kullanabilirler.

● Yutma, çiğneme, salya akıtma sorunları olabilir.

● Düşünce ve isteklerini anlatmada zorlanabilirler.

● Jest, mimik, işaret kullanmaya yönelebilirler.

● İletişim kurmaya karşı isteksiz davranabilirler.

● Çevrelerindeki seslere, konuşmalara ilgisiz davranabilir, dinlemez görünebilirler.

● Anlaşılmaz sesler çıkarabilirler.

● Çevreleriyle ve girdikleri yeni ortamlarda uyum güçlükleri gözlenebilir.

● Yalnız kalmayı tercih edebilirler.

● İsteklerini, düşüncelerini dile getirirken hoş olmayan (vurma, çarpma, ağlama, bağırma gibi) tepkilerde bulunabilirler.

● Dikkat süreleri kısa ve dağınık olabilir.

● Kavramları geç ve uzun zamanda öğrenebilirler.

● Bellekleri zayıf olabilir.

● Öğrendikleri bilgileri transfer ödemeyebilirler.

Geçikmiş Konuşma için yapacaklarımız önemli

Kurumumuza başvuran Ailelerimiz ile yapılan detaylı görüşme sonrasında çocuğumuzu detaylı gözlem ve testlerinin yapılmaktadır. Ailemiz Eğitim danışmanlığı hizmeti alarak;süreç ile ilgili bilgilendirilmektedir. Çocuğumuz psikologlarımızın gerekli gördüğü periodlarda takibe alınarak gelişimi takip edilmektedir.Ayrıca devam ettiği diğer kurumlar ile iletişim sağlanarak Çocuğun eğitim planlamasında bütüncül yaklaşım benimsenmektedir.

Kurumuzda gecikmiş konuşma ile ilgili aile destek ve oyun programı devam etmektedir .

Phone: 0505 644 49 37
Bostanlı, Karşıyaka/İzmir
Cengiz Kocatoros Sokağı No:30 D:1, 35590