Etkileşim Temelli Müdahale Programı-ETEÇOM

Erken çocukluk döneminde çocuğun gelişimi üzerinde en fazla etkiye sahip olan faktör ailedir.0-3 yaş dönemi anne ve babaların oyunu etkin olarak kullanması gereken zaman dilimidir. ETEÇOM programı riskli bebeklerde (Otizm Spektrum Bozukluğu, konuşma problemleri, Down sendromu vb. ) oyun becerilerinin iletişim için kullanılması hazırlanılan program dahilinde yürütülmektedir.Aile doğru oyun oynama becerilerini öğrenerek programı evde yoğun şekilde uygulayabilir. ETEÇOM PROGRAMI aile merkezli bir programdır.”Daha iyi bakan, bakınca gören, gördüğüne yanıt veren, iyi işiten, duyduğunda yanıt veren…” aileler iletişimi desteklemiş olur.
Erken çocukluk ev programı ABD de 30 yılı aşkın süredir risk altındaki bebeklerde uygulanmaktadır.Program bir müfredat olarak bilişsel, iletişimsel, sosyal ve duyuşsal alanları kapsamaktadır.

Phone: 0505 644 49 37
Bostanlı, Karşıyaka/İzmir
Cengiz Kocatoros Sokağı No:30 D:1, 35590