Yaratıcı Drama atölyesi

Yaratıcı Drama Atölyesi (4-5-6 yaş, 6-7-8 yaş, 9-10-11 yaş)  

  Yaratıcı Drama uygulamaları danışanların, empati kurma, beden dilini kullanma, rol oynama, hayal kurma, iletişim ve etkileşim becerileri kazandırma gibi alanlarda destek olmaktadır. Yaratıcı drama, bir konunun öğretilmesinde canlandırma yapılarak kalıcı olmasını sağlar.  Drama oyun oynanarak yapıldığından soyut ve teorik olay ve kavramların anlaşılıp somutlaştırılmasına yardımcı olur. Kurumumuzda Yaratıcı Drama Atölyeleleri  Psikolog  ve Drama uzmanı işbirliğinde yürütülmektedir. Atölyelerimiz danışanların özelliklerine bağlı olarak 8-10 kişilik gruplar ile yapılmaktadır.

Phone: 0505 644 49 37
Bostanlı, Karşıyaka/İzmir
Cengiz Kocatoros Sokağı No:30 D:1, 35590